Week update

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Het zijn 2 hele drukke weken geweest met veel zieke en daardoor veel wisselingen en andere kinderen in de klas. Gelukkig hebben we het met zijn alle goed opgepakt en hebben de kinderen hier weinig last aan ondervonden.  

Deze week zijn we begonnen met kern 3 van lezen en met een nieuw blok voor rekenen. 

We hebben de klanken d, oe en z geleerd deze week en voor rekenen hebben geleerd wat turven is en hoe je dat kan inzetten. Ook hebben we gekeken naar de getallenlijn t/m 30. 

Deze week zijn de leerlingen van groep 2 voor het eerst bij ons aangeschoven. Het was nog even wennen voor deze kinderen, maar ze doen goed mee en letten goed op! 

Ik heb ook nog het boek toegevoegd wat wij als klas hebben gemaakt tijdens de Kinderboekenweek! Het is een heel leuk en spannend verhaal geworden, maar gelukkig wel met een goed eind. 

Volgende week kunt u zich inschrijven voor een oudergesprek. Wij zullen dan in gesprek gaan over het gedrag in de klas en u bent natuurlijk altijd vrij om naar de cognitieve ontwikkeling te vragen. Alvast een fijn weekend en tot maandag! 

 

Groetjes, 

Juf Lisetta 

 

bd bd