Startgesprekken, 5-9 september

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Het nieuwe schooljaar is gestart en wij willen graag een goede samenwerking met ouders. Wij vinden dat we “meesterlijk” onderwijs alleen kunnen bereiken met een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten. 

Wij zien ouders en leerkrachten als partners in de ontwikkeling van het kind. Samen weten we meer, ouders vanuit de thuissituatie en leerkrachten vanuit de schoolsituatie. Zo kunnen we samen komen tot de beste aanpak voor uw kind. 

U hebt een bericht ontvangen van de leerkracht om u in te schrijven. Van harte welkom! 

Het startgesprek voeren we aan de hand van een placemat.  

Hierop staan vragen aan het kind zoals: 

Wat zijn je talenten; wat kan je goed; waar ben je goed in op school. 

En ook: hoe maken we dit jaar succesvol en wie kan je helpen. 

Daarnaast maken we afspraken als leerkracht met ouders 

De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden apart uitgenodigd. U ontvangt dan het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. 

Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. 

Met vriendelijke groet, 

team meester Schabergschool

parentinterview parentinterview